miércoles, 20 de julio de 2011

Més que ensenyar és aprendre a aprendre

Remeis als nostres aprenentages. + que ensenyar Més que ensenyar a l’alumnat, és que aquest aprengui a aprendre a aprendre sol, amb cooperació i amb l’ajuda de les persones del seu abast. Les primeres jornades més interactives i el primer curs de formació permanent del professorat de 30 hores més pràctic i funcional.
+ Competents
Impulsa COOPERIS http://www.cooperis.cat/
Organitza CERADAI
Gràcies a la col.laboració de tots
Tenim en aquest bloc els 12 remeis en marxaEL PRIMER CURS A CATALUNYA ON CADA DOCENT ES PLANIFICA LA SEVA FORMACIÓ

Aquestes jornades són una eina de difusió social i pública, a la vegada la finestra de la nova formació permanent del professorat on cadascun dels professionals planifica i executa la seva pròpia formació, segons les seves pròpies necessitats, capacitats i interessos a nivell personal com col.lectiva on treballa i exerceix la docència. Li hem posat el nom de Remeis per dues raons, la primera per les sigles: Recursos, Experiències, Metodològiques, Experiències, Inclusió, Social i la segona per a donar resposta a les necessitats de Remeis dels professionals de l'ensenyament des de la perspectiva global i general de les competències. Tot hom aprenem durant tota la vida, els remeis als nostres aprenentatges és que el que aprenem de forma significativa sigui la resposta a les nostres aspiracions, a les aspiracions de les famílies i a les aspiracions d'una societat plural i inclusiva, a més de la plena convivència democràtica activa. I a vegades calen remeis per a cohesionar tot això.


martes, 19 de julio de 2011

Els 12 Remeis

Les dotze eines REMEIS que proposem i que a la vegada col.laborem a desenvolupar en les persones, famílies i entitats. Són competencials en la comunicació oral, radiofònica i digital, en la creativitat i en la cooperació. Són un total de 12, distribuides en 02 R de recursos, 04 EM d'experiències metodològiques i 06 EIS d'estratègies d'inclusió social. Tot seguit exposem les dotze. Dues eines de RECURSOS (R)
(1) Organització social. Promogut per CERADAI-Institut de Catalunya http://blocs.xtec.cat/ceradaiinstitutdecatalunya/
altres persones i entitats: COOPERIS (2011) , Comunitat d’Aprenentatge i de Cooperació en Inclusió Social i en la Convivència. Coordinadora de l’Agència. I Xarxa de participació, col.laboració i cooperació de persones, entitats i recursos .
El present bloc en fa la difusió http://www.cooperis.cat/ que promoure la Fundació F.E.S. B http://blocs.xtec.cat/fesb
(2) Organització de la producció radiofònica, oral i fotogràfica. RADI.oral (2008) i els programes de ràdio p.r.i.o.r.e.m. de Tarragona i de Falset amb el suport digital de fotos i veus. http://blocs.xtec.cat/cooperisradios/
Quatre eines d’Experiències Metodològiques (EM):
(3,4) Dues eines de l'organització del suport a les famílies
(3) EL FULL DE RUTA EN FAMÍLIA, (2011)eina per a treure profit des de l’autonomia de la família dels ajuts i recursos de l’entorn social i cultural local i territorial. En col.laboració amb museus, exposicions i biblioteques públiques i/o municipals (4) EL CARPETA.fils (2011) (ajudem als nostres fills i filles a ser més autònoms/es), és una eina per a facilitar la seva autonomia per mitjà de la comunicació, planificació i la motivació. En general és una eina dins del Full de Ruta en Família.
(5 i 6) Difusió i oferta de dos eines de jocs C3 (comunicació-creació- cooperació).- (5) ELS JOCS C.R.D. DE TAULA I DE TAULER, com l’Escacs Dígital (1985), els jocs Toponímics (1989), el D.A.I. (1990) i els jocs de l’APCIISE o de la distància entre informar-se i decidir-se (1996). Un total de 35 jocs dins dels 35 anys de recerca acció. (6) EL JOC PSICOFÍSIC MAPEL (2006), del moviment del cos i del ritme
Sis eines Estratègiques d’Inclusió Social (EIS):
(7,8 i 9) Proposta, difusió i organització dels ajuts de tres eines de desenvolupament docent.-
(7) EL MAPA M.I.D.E.D. DOCENT , ( 2009) és el Mapa d’Investigació en el Desenvolupament Estratègic Docent. Cada docent s’elabora el seu propi mapa estratègic de prioritats competencials i el seu propi pla de formació tot respectant el pla de formació de centre. El primer pas és elaborar el seu Full de Ruta a l'Aula i al Centre. Van en aquesta línia les jornades de 2010, R.I.M.A.D. de Recursos i Mesures d’Atenció a la Diversitat i les d'enguany 2011, les jornades R.E.M.E.I.S. de Recursos, Experiències Metodològiques i d’Estratègies d’inclusió Social. (8) LES LLICÈNCIES ICEbergS (2010-11), són projectes d’investigació psicosocial en els qual es combinen competències específiques professionals de l’ensenyament i voluntàries dins de l’entorn social i cultural local i territorial. Aquestes llicències són protegides per COOPERIS i promogudes per CERADAI-Institut de Catalunya (9) EL CONTROL AUTÒNOM KARPETAL DE L’ALUMNAT. … És una eina per facilitar l’autonomia del aprenentatges de l’alumnat en la relació intra i inter escola/institut i la família i el seu entorn.
Una eina per a l'organització del pla de formació sistèmica competencial en tots els àmbits: docent, social i familiar.
(10) EL MÀSTER COOPERIS (2011) per a capacitar en competències específiques docents per un costat i per altra donar suport de forma qualificada als Espais Col.lectius, segons les eines següents 11 i 12.
Una oferta de l'organitxzació de dos remeis sobre espais col.lectius.- (11) Espais Col.lectius Cooperatius de suport a les famílies ECONOS (2009) (12) Espais Col·lectius Cooperatius de mostra, intercanvi i amb acords cooperatius de produccions creatives cooperants educatives EDUcre@ (2007) i de difusió amb la certificació de producció creativa cooperativa EDUcert (2008). A LA FI SÓN DOTZE EINES PER AFAVORIR L'APRENENTAGE SOLS, AMB AJUDA I EN COOPERACIÓ.- © Copyright by Josep Maria Ferran i Torrentlunes, 18 de julio de 2011

Jornades REMEIS 2011 IMET Tarragona

JORNADES: REMEIS EN ELS APRENENTATGES SOL, AMB AJUDA I EN LA COOPERACIÓ 
“R”. RECURSOS, “EM”. EXPERIÈNCIES METODOLÒGIQUES I “EIS”. ESTRATÈGIES D’INCLUSIÓ SOCIAL 
Llocs. TARRAGONA A LA SEU DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ ESPAIS CEDITS . 
Carrer Ramon i Cajal , núm. 70 Tarragona 
DIES 05, 06,19, 20, 25 i 26 d'octubre de 2011
Horari central del curs: 
Inici de les intervencions a les 17,30 fins a les 20,30 hores cada dia. 
Entre les 16 hores dels dimecres i les 17 hores dels dimarts i dijous i les 17,30 curs amb metodologia de taller sobre Tècniques d'Aprendre a Aprendre a Decidir per a personal docent i per a les famílies en dinàmiques de grups. 
Amb sessions opcionals : 
EN ELS ESTUDIS DE RÀDIOS SPSP DE TARRAGONA ELS DIES 13 (de 18 a 21 hores) , 27 D'OCTUBRE, 03,10,17 i 24 DE NOVEMBRE ( de 18 a 19 hores sessió de ràdio en directe i de 19 a 21 hores visita del Centre Cívic de SPSP). 
RÀDIO FALSET ELS DISSABTES DIES 15 D'CTUBRE I 19 DE NOVEMBRE. (Sessió de ràdio de 16-17 hores i tot seguit de 17 a 19 hores visita dels museus de les Mines de Bellmunt i del Centre d'Interpretació de la Tortuga Mediterrània de Marçà). Secretaria de la Coordinació http://www.cooperis.cat/ Demana el programa. 
Més informació per tel. núm. 977 22 32 68 i per e-mail: info@cooperis.cat
Una doble interpretació de Remeis i R.E.M.E.I.S..-

Les properes jornades del mes d'octubre tenen un doble sentit: 
Per un costat exposar, els R.E.M.E.I.S. com a conjunt de: (R) Recursos (EM) Experiències Metodològiques (EIS) Estratègies Inclusives Socials que la ciutadania té al seu abast des de la seva construcció de l'autonomia per aconseguir el repte de l'educació i de la vida: el seu ple desenvolupament i la seva autorealització. 
I per l'altra plantejar Remeis als nostres aprenentatges, en la perspectiva dels aprenentatges sistèmics competents. Tenim de moment 12 remeis per a compartir dins d'un projecte de publicació de 35 anys d'iniciatives i de constitució de la Fundació per a donar resposta a aquesta necessitat social del segle XXI. Tota persona té talent i té a la vegada trastorns, amb més o menys grau. Tot hom apren a ser competent, l'altra cosa és que en el que som competents sigui l'ètic i l'econòmic correcte respecte als valors col·lectius on convivim.